-->

L24 API Dökümantasyonu

  • Kimlik Doğrulama

  • Link Oluşturma

  • Metin Dönüştürme

Kimlik Doğrulama

API Kullanıcısı Oluşturma

API Kullanıcınız yok ise Kullanıcılar menüsünden rolü API Kullanıcısı olan bir kullanıcı oluşturabilir veya olağan Kullanıcılarınızı düzenleyerek API Kullanıcısı yapabilirsiniz.

API Login İşlemleri

İlk olarak "api.l24.im" API sayfasına girin Daha sonra Link sekmesini açın. Ekranda /v1/Lnk/Auth kısmına tıklayın ve ardından “Try it out” butonuna tıklayarak login işlemini başlar.

Parametre Açıklama
userName API Kullanıcınıza ait Kullanıcı Adı bilgisi.
password API Kullanıcınıza ait Şifre bilgisi.

Request Body alanı içerisinde ki "string" alanını silip kendi bilgilerimiz giriyoruz. Bilgilerden emin olduktan sonra execute butonuna tıklanmalıdır.

Eğer Kullanıcı adı ve şifreniz doğru ise ekrana 200 kodu ve bilgileriniz gelicektir Response Body alanı içerisinde ki "token"alanı karşısındaki Çift tırnak arasındaki kodu kopyalıyoruz. Eğer token gelmez hata alır iseniz HTTP Yanıtları bölümünden bakabilirsiniz.

Ardından en üstteki Authorize butonuna tıklanır. Value alanı içerisine başına Bearer eklenerek boşluk bırakıp kopyaladığımız token yapıştırılır. Ardından değerler girildikten sonra Authorize butonuna tıklanır. Login işlemi bitmiştir.

HTTP Yanıtları
Kod Açıklama
200 OK Başarılı
400 Bad Request Hatalı bilgi girişi.
401 Unauthorized Hesabın işlemi gerçekleştirme izni yok. Token eksik veya geçersiz / süresi dolmuş.

Link Oluşturma

ÖNEMLİ: İlk olarak Kimlik Doğrulama işlemi gerçekleşmesi gerekmektedir.
Yapmadıysanız Kimlik Doğrulama Sayfasına gidebilirsiniz.

Link Kısaltma

Ekranda Lnk nın altında /V1/Lnk tıklanır ve çıkan kısımdaki "Try it out" butonuna tıklanır.

Parametre Açıklama
description Link Açıklaması.
name Link sonunu belirler Ör: /l24test boş bırakılırsa otomatik olarak Unique(benzersiz) bir değer alır.
url Kısaltmak istenilen link. Boş geçilemez.
expr Kısaltılan linkin geçerlilik süresini belirtmektedir bu alan tam sayı istemektedir. Eğer boş bırakılırısa 120 olarak eklenir. Expr alanında 999 yazılır ise Linkin geçerlilik tarihi sınırsız olmaktadır.
tag Etiket Ekleme Ör: "test1,test2,test3"

Request Body alanı içerisinde ki "string" alanını silip kendi bilgilerimiz giriyoruz. Bilgilerden emin olduktan sonra execute butonuna tıklanmalıdır.

Eğer girdiğiniz doğru ise ekrana 200 kodu ve bilgileriniz gelicektir Response Body alanı içerisinde ki"shorturl" Kısa linkiniz. "exprDate" Kısa linkiniz geçerlilik süresidir. Eğer hata alır iseniz HTTP Yanıtları bölümünden bakabilirsiniz.

HTTP Yanıtları

Kod Açıklama
200 OK Başarılı.
400 Bad Request Hesabın işlemi gerçekleştirme izni yok. Token eksik veya geçersiz / süresi dolmuş.
401 Unauthorized Kısaltmak istenilen link. Boş geçilemez.
403 Forbidden Geçersiz giriş biçimi.
404 Not Found Kaynak bulunamadı.
406 Not Acceptable İçerik türü belirtilmedi. İçerik Türü kabul edilmedi.
429 Too Many Requests Çok Fazla İstek.
500 Server Error Sunucu Hatası.
503 Service Unavailable Hizmet Kullanılamıyor.
504 Gateway Timeout Zaman Aşımına Uğradı.

Metin Dönüştürme

ÖNEMLİ: İlk olarak Kimlik Doğrulama işlemi gerçekleşmesi gerekmektedir.
Yapmadıysanız Kimlik Doğrulama Sayfasına gidebilirsiniz.

Ekranda Lnk nın altında /V1/LinkText tıklanır ve çıkan kısımdaki "Try it out" butonuna tıklanır.

Parametre Açıklama
description Link Açıklaması.
text İçerisinde Linklerin bulunduğu toplu metin kısaltma. Ör: Link24 'e hoş geldin www.l24.im 'den giriş yapabilirsin
expr Kısaltılan linkin geçerlilik süresini belirtmektedir bu alan tam sayı istemektedir. Eğer boş bırakılırısa 120 olarak eklenir. Expr alanında 999 yazılır ise Linkin geçerlilik tarihi sınırsız olmaktadır.
tag Etiket Ekleme Ör: "test1,test2,test3"

Request Body alanı içerisinde ki "string" alanını silip kendi bilgilerimiz giriyoruz. Bilgilerden emin olduktan sonra execute butonuna tıklanmalıdır.

Eğer girdiğiniz doğru ise ekrana 200 kodu ve bilgileriniz gelicektir. Response Body alanı içerisinde ki "text" Dönüştürülmüş Metniniz. "exprDate"Dönüştürülmüş Metniniz geçerlilik süresidir. Eğer hata alır iseniz HTTP Yanıtları bölümünden bakabilirsiniz..

HTTP Yanıtları
Kod Açıklama
200 OK Başarılı.
400 Bad Request Hatalı bilgi girişi.
401 Unauthorized Hesabın işlemi gerçekleştirme izni yok. Token eksik veya geçersiz / süresi dolmuş.
403 Forbidden Geçersiz giriş biçimi.
404 Not Found Kaynak bulunamadı.
406 Not Acceptable İçerik türü belirtilmedi. İçerik Türü kabul edilmedi.
429 Too Many Requests Çok Fazla İstek.
500 Server Error Sunucu Hatası.
503 Service Unavailable Hizmet Kullanılamıyor.
504 Gateway Timeout Zaman Aşımına Uğradı.